Het alternatief voor fytosanitaire producten om de productiekosten te verlagen en de impact op het milieu te verbeteren

Het Penergetic-gamma (bodem, planten, mest, compost, diervoeder) maakt het gebruik mogelijk van specifieke natuurlijke, goedkope en reukloze klei in plaats van pesticiden om de natuurlijke vitaliteit van wijngaarden, veldgewassen, tuinbouw & boomgaarden en veeteeltbedrijven te herstellen, te regenereren en te optimaliseren, waardoor de economische resultaten van de bedrijven die er gebruik van maken, worden verschoven.

Door synthetische producten te vervangen door natuurlijke vitaliserende klei heeft de landbouwer 50 tot 100% minder pesticiden nodig in de wijngaarden, vermindert hij de hoeveelheid gebruikte synthetische meststoffen met minstens 20% en bespaart hij over het algemeen meer dan 20% irrigatiewater in veldgewassen. Deze natuurlijke oplossingen verminderen ook de koolstofvoetafdruk van het landbouwbedrijf, de uitstoot van broeikasgassen en hebben geen invloed op de luchtkwaliteit.

De specifieke natuurlijke kleisoorten en calciumcarbonaten van het Zwitsers-Duitse bedrijf Penergetic worden op grote schaal gebruikt in Oostenrijk, het meest “biologische” land van Europa (20% van de oppervlakte) en in een dertigtal landen over de hele wereld (meer dan 1,5 miljoen ha in Brazilië). Zij worden erkend als een van de onontbeerlijke grondslagen van een regenererende landbouw, met respect voor de bodem, veerkrachtig, rendabel, schoon, met een hoge milieuwaarde, zonder synthetische producten of residuen. Zij respecteren ook de gezondheid van de boeren, hun opvolgers en hun buren.

De calciumklei en -carbonaten van Penergetic (bodem, planten, mest, compost, diervoeder) voldoen aan de EG-verordening: 834/2007 voor producten die in de biologische landbouw mogen worden gebruikt, zijn gecertificeerd door Certisys, en zijn goedgekeurd voor biodynamisch gebruik door Demeter.

Penergetic is een van de drie bedrijven die in 2021 in Zwitserland genomineerd zijn voor de prestigieuze Innovative Export Company Award. Ontdek hier.

 

Vind ons in 2021 op: 

Les Culturales 2021; 15-17 juni; Bétheny, Frankrijk

Foire D’Ettelbruck 2021; 2-4 juli; Ettelbruck, Luxemburg

Foire de Battice 2021; 4-5 September; Battice, België

Salon Tech&Bio 2021; 21-23 September, Bourg-Les-Valence, Frankrijk

Nederlandse Landbouwbeurs 2021; 8-10 decembre; Leeuwarden, Nederland

Krijg een gratis terugbellen