Het alternatief voor fytosanitaire producten om de productiekosten te verlagen en de impact op het milieu te verbeteren.

Penergetic producten maken het mogelijk om alle apsecten van natuurlijke vitaliteit, op akkerbouw, wijnbouw, tuinbouw of veeteeltbedrijven tegen lagere kosten te herstellen en te optimaliseren. Met betere resultaten van minder ingebrachte grondstoffen (vaak 50% minder pesticiden voor wijnstokken en groenten en 20% minder kunstmest voor gewassen in het veld), profiteert de economische en ecologische impact van deze vitalisatie voor de bedrijfsleider, zijn familie, de duurzaamheid van de boerderij en zijn milieu.

Penergetic producten die veel worden gebruikt in Oostenrijk, het meest “biologische” land in Europa (20% van de landbouwbedrijven), nu gebruikt op 200 000 ha in Bulgarije in minder dan 6 jaar en op meer dan een miljoen en een halve hectare in Brazilië, penergetic producten zijn een van de erkende sleutels tot een efficiënter, winstgevender, schoner, met een hoge milieuwaarde, zonder chemicaliën of residuen.

Penergetische producten voldoen aan de EG-verordening: 834/2007 van producten die bruikbaar zijn in de biologische landbouw, gecertificeerd door Certisys, en staan in de database van Demeter International.