Het alternatief voor fytosanitaire producten om de productiekosten te verlagen en de impact op het milieu te verbeteren.

Penergetic producten maken  het mogelijk om met behulp van goed geïnformeerde (frequente) goedkope natuurlijke producten in plaats van pesticiden alle aspecten van de natuurlijke vitaliteit van wijngaarden, veldgewassen, tuinbouw & boomgaarden en veehouderijen te herstellen en te optimaliseren tegen een lagere prijs. Door de geleidelijke vervanging van synthetische producten door natuurlijke vitalisatieproducten (50 tot 100% minder pesticiden in wijngaarden en minstens 20% minder synthetische meststoffen en irrigatiemeststoffen in veldgewassen), komt de economische en ecologische impact van deze natuurlijke vitalisatie ten goede aan de boer, zijn familie, de duurzaamheid van zijn bedrijf en het milieu.

De natuurlijke producten van het Zwitsers-Duitse bedrijf penergetic worden op grote schaal gebruikt in Oostenrijk, het meest “biologische” land in Europa (20% van de oppervlakte) en in een dertigtal landen in de wereld worden ze erkend als een van de sleutels tot een efficiëntere, rendabelere, schonere landbouw met een hoge milieuwaarde, zonder synthetische producten of reststoffen. Ze helpen ook uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

Penergetic producten voldoen aan de EG-verordening 834/2007 van producten die geschikt zijn voor gebruik in de biologische landbouw, gecertificeerd door Certisys, en zijn opgenomen in de Demeter International database.

Vind ons in 2021 op: 

Les Culturales 2021; 15-17 juni; Bétheny, Frankrijk

Foire D’Ettelbruck 2021; 2-4 juli; Ettelbruck, Luxemburg

Foire de Libramont 2021; 23-26 juli; Libramont, België

Nederlandse Landbouwbeurs 2021; 8-10 decembre; Leeuwarden, Nederland

Krijg een gratis terugbellen

Voor elke vraag: penergetic@tocrop.com